Viagra, Levitra med flera. Vilka är alternativen till Cialis?

Det finns flera olika potensläkemedel att välja bland och här benar vi ut skillnaderna mellan dessa.

Viagra

Viagra är tillgängligt i olika doser för att så många män som möjligt ska kunna använda preparatet. Den lägsta dosen på 25 mg rekommenderas särskilt för män som på grund av någon sjukdom eller låg kroppsvikt har en låg tolerans för den aktiva substansen sildenafil. För de flesta män fungerar det bra med den genomsnittliga dosen 50 mg sildenafil. Dosen 100 mg är endast till för män med svår erektil dysfunktion.

Sildenafil är en PDE5-hämmare. PDE-5 är förkordningen för enzymet fosfodiesteras typ 5. Detta enzym förhindrar att blodkärlen i penis vidgas, vilket är en förutsättning för en varaktig erektion. Svällkropparna måste fyllas med blod och behålla detta blod. Sildenafil hämmar enzymets verkan och säkerställer att blodflödet till penis ökar.

På så vis kan svällkropparna fyllas med den nödvändiga mängden blod. Sexuell stimulering krävs dock för att uppnå denna effekt. Utan stimulans uppnås ingen erektion även om du tar Viagra. Viagra verkar inom mellan en halvtimme till en timme efter intag och effekten varar därefter i ungefär fyra timmar. Detta gör att att man måste vara beräknande vad gäller Viagras verkan. Nästa dosering ska nämligen inte göras förrän efter 24 timmar. Detta gäller även om du inte har uppnått en erektion.

Viagra bör inte användas av personer som tar läkemedel som innehåller nitrater, till exempel isopentylnitrit, eftersom kombinationen kan ge upphov till livshotande blodtrycksfall eller hjärtstillestånd.

Vanliga biverkningar av Viagra är: rodnad i ansikte, huvudvärk, matsmältningsproblem, ljuskänslighet, yrsel, nästäppa och synnedsättning.

Mindre vanliga biverkningar är: kräkningar och kraftigt illamående, synproblem, hudutslag, arytmi, muskelsmärtor, kraftig trötthet, muntorrhet och smärtor i bröstet.

Levitra

Levitra har funnits på den europeiska marknaden sedan 2003. Läkemedlet finns tillgängligt i doser på 5 mg, 10 mg och 20 mg. En studie med 452 deltagare visade att Levitra är ett mycket effektivt potensmedel och läkemedlet är förknippat med få biverkningar.

Levitra är en sexuell förstärkare för män som kan avhjälpa erektil dysfunktion. Levitra kräver dock, likt andra potensmedel, sexuell stimulering för önskad effekt. Utan sexuell stimulans har läkemedlet ingen verkan. Den aktiva beståndsdelen verkar i genomsnitt inom 25 till 60 minuter, men det kan också ske betydligt tidigare. Effekten varar i cirka fem timmar.

Precis som med Viagra och Cialis, kan det krävas två eller tre försök innan önskad effekt uppnås. Men det är ändå nödvändigt att uppehållet på 24 timmar mellan doseringarna respekteras. Den aktiva substansen i Levitra är vardenafil, som är besläktad med sildenafil, den aktiva substansen i Viagra. Därmed har läkemedlen också en liknande effekt på kroppen. Svällkropparna i penis vidgas tillräckligt mycket för att kunna uppta den mängd blod som krävs för att uppnå en erektion. Utan denna vidgning av blodkärlen skulle penis förbli slak.

Levitra bör inte användas av personer som är allergiska mot vardenafil. Läkemedlet bör heller inte användas av patienter som tar läkemedel som innehåller nitrater, indinavir eller ritonavir. Personer med allvarliga hjärt- och leverproblem bör inte heller använda Levitra, liksom personer som genomgår dialys, eller har fått en stroke eller hjärtinfarkt under det senaste året.

Biverkningar som kan uppstå av Levitra är till exempel huvudvärk, rodnad i ansiktet, matsmältningsproblem, illamående, yrsel, nästäppa och rinnande näsa.

Spedra

Ett annat potensläkemedel är Spedra, som verkar redan inom 15 minuter. Det är det mest snabbverkande potensmedlet på marknaden och effekten varar i upp till sex timmar. Kombinationen av den snabbverkande effekten och den relativt långa varaktigheten, gör att patienter som tar Spedra kan vara lite mer spontana i sitt sexliv och inte behöver planera lika långt i förväg under behandlingen. Det minskar också risken för att patienten tar ett piller för tidigt och därmed kanske gör så i onödan.

Spedra finns tillgänglig i doserna 50 mg, 100 mg och 200 mg. Dessa aktiva substans är avanafil. Preparatet bör inte användas av patienter som använder läkemedel som innehåller nitroglycerin, isosorbiddinitrat, amylnitrat eller andra typer av nitrat, samt läkemedel för behandling av bröstsmärtor. Personer som har haft lever- eller njurproblem, eller är allergisk mot den aktiva substansen avanafil bör inte heller använda läkemedlet, eller åtminstone ta det i en lägre dos.

Att kombinera intag av Spedra med alkoholkonsumtion är inte rekommenderat. Om du har haft en stroke, hjärtattag eller oregelbunden hjärtrytm under de senaste sexmånaderna, bör du inte heller använda läkemedlet. Värt att notera är också att grapefrukt kan ha en negativ inverkan på läkemedlets effekt.

Biverkningar som kan uppstå av Spedra är exempelvis huvudvärk, rodnad i ansikte, täppt näsa, yrsel, trötthet, dimsyn och andra synproblem.