Cialis Dosering

Hur doseras Cialis?

Cialis är ett receptbelagt läkemedel som används vid behandling av erektil dysfunktion (impotens) och ges till vuxna män från 18 års ålder och uppåt. Läkemedlet innehåller den aktiva ingrediensen tadalafil och finns i olika doser (5 mg, 10 mg och 20 mg). Detta preparat ökar inte den sexuella lusten, men kan däremot hjälpa till att uppnå en erektion vid sexuell stimulans.

Effekter av tadalafil

Den aktiva substansen tadalafil hjälper till att mjuka upp blodkärlen i penis. Cialis börjar verka ungefär 30 minuter efter intag. Tadalafil hindrar enzymet fosfodiesteras från att bryta ner ett ämne som kallas cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP).

Cialis ser till så att cGMP-nivån upprätthålls, vilket gör att blodkärlen under en längre tid hålls vidgade och förbättrar blodflödet till penis. Eftersom det naturliga inflödet av blod möjliggörs i samband med sexuell stimulans, kan därför Cialis ge en förbättrad erektil funktion hos manliga patienter över 18 år.

Användningsområde

Läkemedlet Cialis tillhör gruppen fosfodiestras typ 5-hämmare (PDE-5-hämmare). Efter en grundlig fysisk och psykologisk diagnos av läkare, kan det användas för behandling av erektil dysfunktion. Cialis föreskrivs i olika doser, beroende på ålder och förutsättningar.

Cialis 2,5 mg och 5 mg

Patienter som sannolikt kommer att använda Cialis flera gånger i veckan för att behandla erektil dysfunktion, kan föreskrivas den lägre dosen på 5 mg tadalafil istället för 10 mg.

Cialis 5 mg

Cialis 5 mg finns i förpackningar om 28 tabletter. Läkemedlet tas en gång om dagen för konstant behandling. För att uppnå den bästa effekten bör Cialis 5 mg varje dag tas vid samma tidpunkt på dagen, tillsammans med lite vätska. Läkemedlet ska tas högst en gång per dag.

Cialis 5 mg används för behandling av erektionsproblem hos män. Denna dosering erbjuder också möjligheten att behandla urinvägsproblem vid godartad prostataförstoring. 5 mg Cialis förbättrar blodcirkulationen och slappnar av musklerna i prostatan och urinblåsan. Denna effekt kan nås redan efter en behandlingsperiod på en till två veckor.

Cialis 2,5 mg

I vissa fall justerar läkare ner den dagliga dosen till 2,5 mg, beroende på tolerans. Just toleransen spelar en viktig roll, inte minst vid behandling av erektil dysfunktion hos diapetespatienter eller patienter som lider av godartad prostataförstoring (benign prostatahyperplasi).

Konstant behandling med Cialis 5 mg eller 2,5 mg ska uteslutande genomföras under regelbunden övervakning av medicinsk personal. Dessa konsultationer inkluderar också en kontinuerlig kontroll av huruvida den ordinerade dosen av den aktiva substansen fortfarande överensstämmer med patientens hälsa. Cialis 2,5 mg finns i förpackningar om 28 tabletter.

Cialis 10 mg och Cialis 20 mg

En behandling med Cialis börjar oftast med startdosen på tio milligram av den aktiva substansen tadalafil. Startdosen kan uppnås genom intag av antingen två piller Cialis 5 mg eller en tablett Cialis 10 mg. Intaget ska ske ungefär 30 minuter före planerat samlag och sker lämpligtvis tillsammans med ett glas vatten.

Den maximala dagliga dosen av den aktiva substansen tadalafil är 20 mg, om inte läkaren har ordinerat en annan dos. Värt att notera är att även de lägre doserna på 2,5 mg, 5 mg och 10 mg endast bör tas en gång per dag.

En ökning av dosen kan endast utföras av en läkare. Om den ordinerade dosen inte har någon effekt, även efter upprepad sexuell stimulans, kan det ha flera olika orsaker. Det beror inte alltid på doseringen av den aktiva substansen. Istället kan organiska eller fysiska orsaker ligga bakom den skenbara ineffektiviteten.

Läkaren kommer att utesluta eventuella fysiska orsaker och vid behov ändra doseringen av Cialis, ordinera en konstant behandling med en låg dos eller rekommendera ett annat potensmedel. Cialis 20 mg och Cialis 10 mg finns i förpackningar om 4 tabletter.

Eventuella biverkningar av Cialis

Om du uppvisar någon av följande sällsynta biverkningar, ska du omedelbart avbryta din behandling med Cialis och konsultera en läkare: bröstsmärta, allergiska hudreaktioner eller utslag, plötsligt försämrad syn, eller en ovanligt lång, ibland smärtsam erektion som varar mer än fyra timmar.

Vanliga biverkningar inkluderar: huvudvärk och migrän, nästäppa, värk i kroppen, ryggsmärta, rodnad i ansikte och överkropp, värmekänsla, illamående och kräkningar, halsbränna orsakad av återflöde av magsyra, uppsvälldhet och lättare diarrré, samt yrsel.

Mindre vanliga biverkningar: magont, dimsyn, smärta i ögonen, ökat tårflöde, andningssvårigheter, förändrat blodtryck, tinnitus, hjärtklappning, konjunktivit, onaturliga svettningar, blödningar i penis, blod i uring eller sperma, arytmier, näsblod, och darrningar.

Sällsynta biverkningar är: svullna ögonlock och röda ögon, ångest, maktlöshet, tryck över bröstet, ökad muskelstelhet, överkänslighet, minnesförlust, förändrade blodsockernivåer, samt långvarig och/eller smärtsam erektion.