Cialis och alkohol

Cialis är ett läkemedel som hjälper män som drabbats av erektil dysfunktion (impotens). Den aktiva substansen tadalafil förbättrar blodflödet till penis, vilket i kombination med sexuell stimulans ökar möjligheten att uppnå och bibehålla en erektion.

Hur fungerar Cialis?

Den aktiva substansen tadalafil är en fosfodiesteras typ 5-hämmare, som hämmar de enzymer som orsakar att penis slaknar. Genom att vidga blodkärlen i penis, förbättrar Cialis blodflödet. Tillsammans med sexuell upphetsning gör det att penis blir styvare och behåller styvheten under längre tid.

Vid sexuell upphetsning frigörs ämnen i den manliga kroppen, vilket leder till att svällkropparna i penis mjukas upp. Nu har enzymet fosfodiesteras bildats, vilket bryter ner de ämnen som främjar erektionen. Hos vissa män går denna process mycket snabbt, vilket leder till en ovanligt snabb avslappning av penis eller att penis inte blir styv överhuvudtaget.

Tadalafil verkar genom att förhindra bildningen av det enzym som motverkar erektion och gör så att erektionen kan bibehållas längre. För män som lider av erektil dysfunktion är Cialis ett effektivt sätt att återigen kunna njuta av sexuell aktivitet, utan att det pinsamma inträffar vid samlag.

Hur fungerar Cialis i kombination med alkohol?

Alkohol kan ha såväl positiva som negativa effekter på penis erektila funktion. Vilken effekt alkoholen har är individuellt och beror också på den mängd alkohol som konsumeras samt frekvensen av konsumtionen. En mindre mängd alkohol i blodet främjar vidgningen av blodkärlen.

I grund och botten kan Cialis användas i kombination med små mängder alkohol, men det är under förutsättning att vissa grundläggande regler följs.

Alkohol som konsumeras i mindre mängder kan ha en positiv effekt på den sexuella aktiviteten. Det beror på att stämningen kan vara mer avslappnad och att det möjligen kan vara mindre känslomässig stress och tankar kring vardagliga problem involverade, vilket kan vara en belastning.

Denna avslappnande effekt är gynnsam för vidgningen av blodkärlen i penis, och ett ökat blodflöde innebär att erektionen kan bibehållas längre. Den låga alkoholkonsumtionen kan dock justeras och ge negativa effekter, vilket kan leda till en ökning av biverkningar.

Personer som tar Cialis eller andra potensläkemedel, bör inte under några omständigheter ha en högre alkoholnivå (över 0,5 promille). Även om det inte finns någon direkt biokemisk interaktion mellan alkohol och PDE5-hämmare, kan alkoholen orsaka en fördröjd effekt eller till och med att effekten av potensmedlet helt uteblir.

Dessutom kan de biverkningar som man kan få av att ta drogen försämras avsevärt. Större mängder alkohol orsakar en förlamning av nerverna, vilket stör kommunikationen mellan könsorganet och hjärnan, och därmed upphäva effekten av PDE5-hämmande potensmedel. Därför stör interaktionen mellan cGMP PDE5 Cialis verkan, vilket gör att en erektion oftast inte längre är möjlig.

Vilka biverkningar kan denna kombination utlösa?

Läkemedlets biverkningar är desamma som kan inträffa vid bruk av Cialis. Det finns dock vissa effekter som upphävs, vilket i slutändan kan leder till att biverkningar kan förstärkas.

Följande biverkningar kan förekomma vid användning av Cialis:

Vanliga biverkningar inkluderar: huvudvärk och migrän, nästäppa, värk i kroppen, ryggsmärta, rodnad i ansikte och överkropp, värmekänsla, illamående och kräkningar, halsbränna orsakad av återflöde av magsyra, uppsvälldhet och lättare diarrré, samt yrsel.

Mindre vanliga biverkningar: magont, dimsyn, smärta i ögonen, ökat tårflöde, andningssvårigheter, förändrat blodtryck, tinnitus, hjärtklappning, konjunktivit, onaturliga svettningar, blödningar i penis, blod i uring eller sperma, arytmier, näsblod, och darrningar.

Sällsynta biverkningar är: svullna ögonlock och röda ögon, ångest, maktlöshet, tryck över bröstet, ökad muskelstelhet, överkänslighet, minnesförlust, förändrade blodsockernivåer, samt långvarig och/eller smärtsam erektion.

Vilka interaktioner kan denna kombination utlösa?

Överdriven alkoholkonsumtion har en negativ effekt på penis funktion och ökar läkemedlets biverkningar. Det är till exempel känt att biverkningar som trötthet, diarré, rodnad i ansiktet och synstörningar kan förvärras.

Genom att dricka alkohol förstärks den blodtryckssänkande effekten hos potensmedlet, medan hjärtfrekvensen ökar. Detta kan leda till yrsel, illamående, problem med blodcirkulationen samt förändrad hjärtrytm. Extra försiktighet bör tas om patienten går ryckigt, efter att ha stigit upp ur sängen efter samlag.

Skillnader mellan konsumtion av mindre och större mängder alkohol

Konsumtion av mycket små mängder alkohol anses vara säkert. Dock bör man notera att den fulla effekten av Cialis bara kan nås i nyktert tillstånd.

En ökad alkoholkonsumtion ökar också risken för starkare biverkningar samt att den erektila funktionen minskar eller helt avtar. Läkemedlets effekt kan också fördröjas eller minskas i samband med alkoholkonsumtion.

Från 0,8 promille och uppåt, försvinner ofta effekten av Cialis helt, i samband med sexuell aktivitet, och om inte så försämras effekten kraftigt av överdriven konsumtion av alkohol.