Eli Lilly and Company

Tillverkaren av potensmedlet Cialis är från USA. Företaget grundades år 1876 och är känt för sina högkvalitativa läkemedel. Efter en imponerande historia med sin start i USA, utvidgade den framgångsrika tillverkaren av Cialis gradvis sitt imperium till att bli ett världsomspännande nätverk.

Översikt

Läkemedelsföretaget Lilly har idag många olika grenar i 13 länder och är medlem i European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). Men de innovativa läkemedlen är kända utanför dessa länders gränser, i totalt 125 olika länder.

På många medicinska områden, har detta läkemedelsföretag tagit viktiga steg för att förbättra möjligheterna för återhämtningen för drabbade patienter samt tagit fram individuella behandlingsalternativ. Därför anses tillverkaren idag vara en av världens främst pionjärer inom modern hållbar medicin.

Läkemedelföretaget Lillys historia

Grundaren överste Eli Lilly startade företaget i maj 1876. Idag har Lilly sitt huvudkontor i Indianapolis i Indiana, USA. På den tiden hade den 38-årige kemisten redan utvecklat innovativa läkemedel och det la grunden till hans motivation att starta ett företag med en uttalad inriktning mot produktion av högkvalitativa läkemedel.

84 år senare, i maj 1960, öppnades ett nytt kontor i Frankfurt. För närvarande finns Lilly representerat på olika platser runtom i Tyskland.

Dessa inkluderar bland annat en produktionsanläggning i Norderfriedrichskoog och en annan gren i Bad Homburg. Enligt företagets egna beräkningar, hade de 2010 över 1 000 anställda i hela Tyskland. Världen över finns ungefär 38 000 anställda i 13 olika länder. Av dem är över 7 800 vetenskapliga medarbetare som arbetar med forskning. Lillys kliniska undersökningar utförs i 55 olika länder.

Andra aktiviteter som detta innovativa läkemedelsbolag ägnar sig åt är vetenskapliga studier samt ett arbete med hållbar utveckling, som utförs i åtta olika länder.

Företagets globala årliga omsättning uppgår till cirka 23 miljarder dollar. Företagets grundare har ända sedan starten betonat att hans företag Lilly Pharma alltid har fokuserat på tre viktiga punkter. De är kompetens, integritet och respekt för människor. Dessa värdeord har sedan starten, utan undantag, funnit med i det dagliga arbetet och i företagsfilosofin.

Produkter som tillverkats av Lilly

Sedan starten har läkemedelsföretaget Lilly berikat marknaden med barnbrytande behandlingar och preparat. År 1924 lanserade företaget den första insulinprodukten på marknaden. Fram tills dess hade diabetes ansetts vara en obotlig och därför dödlig sjukdom. Tack vare Eli Lilly fick vi bevittna en imponerande vändning.

Strax efter följde upptäckten och marknadsföringen av ett vaccin mot polio. År 1943 presenterade företaget imponerande mängder penicillin.

Därefter påbörjade produktionen av fluoxetin (det antidepressiva medlet Prozac) och antidiabetika på 90-talet, med enorma prestationer inom utvecklingen av dessa. Lilly var bland annat med om att ta fram följande preparat:

  • Strattera (används för att behandla ADHD)
  • Zyprexa (för behandling av schizofrena psykoser)
  • Cymbalta (antidepressivt medel)
  • Prozac (antidepressivt medel)
  • Parkotil (behandling av Parkinsons sjukdom)

2008 slog läkemedelsbolaget Lilly till med utvecklingen av en innovativ cancerbehandling med monoklonala antikroppar (cetuximabnivåer). För närvarande är Lilly ett av 10 företag som är sysselsatta på området onkologi, med att förbättra de läkande resultaten hos patienter.

Ett av de mest kända läkemedlen som Lilly producerat är Cialis, som 2003 kom ut på marknaden och sedan dess har varit en världssuccé.

Till sist hade också Alimta, Gemzar och Cyramza utvecklats. Dessutom är Lilly verksamma inom andra medicinska områden som till exempel endokrinologi (Byetta, Evista, Foresteo, Humalog, Humatrope, Huminsulin), läkemedel för intensivvård och infektionssjukdomar (Panoral, Xigris) och kardiologi (Aquaphor, CYNT, Neotri, ReoPro). En annan milstolpe nådde företaget med läkemedlet Yentreve. Den aktiva ingrediensen Duloxetine används för att behandla stressinkontinens.

Dessutom har Eli Lillys sortiment kompletterats med Löscalcon, Lösferon, Lösnesium, Nizax och HumaPen. Således syfta läkemedelsföretaget Lillys produkter främst till att förändra livet för de som är beroende av ett visst läkemedel.

I företagets filosofi ingår även en riktad marknadsföring som syftar till förståelse för och behandling av sjukdomar. Detta för att göra läkemedlen från Lilly Pharma till ett förnuftigt och praktiskt stöd för de som jobbar inom vården, så de kan ge sina patienter en hållbar hjälp att hantera sin sjukdom.

Effekten av Cialis från läkemedelsföretaget Lilly

Med det innovativa läkemedlet Cialis, lyckades företaget inte bara ta ett viktigt steg mot ett erkännande av och stöd till män som drabbats av erektil dysfunktion (impotens).

Cialis 5 mg används nämligen också för behandling av godartad prostataförstoring (BSP). Cialis är därför ett av Lillys mest framgångsrika läkemedel och en konstant ökning av försäljningen av preparatet väntas.