Erektil dysfunktion (ED)

Erektil dysfunktion kallas i folkmun för impotens, men kan också kallas erektionsstörningar. Anledningen till att impotens uppstår är att de kemiska signalsystemen i kroppen inte fungerar som de ska. Impotensen orsakas av att blodkärlen i penis inte kan vidgas tillräckligt mycket för att svällkropparna i penis ska kunna fyllas med blod. Erektionsstörningar kan variera i grad och antingen bestå i svårigheter att överhuvudtaget få erektion, eller att erektionen inte är tillräckligt varaktig för att en tillfredsställande sexuell aktivitet ska kunna genomföras. Den erektila dysfunktionen kan också vara en kombination av de bägge symptomen. Inte bara män kan drabbas av en nedsatt sexuell förmåga, utan även kvinnor kan vara drabbade. Generellt sett syftar dock uttrycket erektil dysfunktion till att den erektila funktionen hos det manliga könet är nedsatt.

De allra flesta män kommer någon gång att få svårigheter med att uppnå eller behålla en erektion. Med den stigande åldern blir också den erektila dysfunktionen vanligare. Nästan fem procent av alla män under femtio år har vid något tillfälle upplevt problem med sin erektila funktion. Undersökningar har också visat att ungefär en fjärdedel av alla män över sjuttio år har allvarliga besvär med densamma. Det behöver inte utgöra ett problem bara för att man någon gång råkar ha svårt att få stånd, men om problemet kvarstår kan det vara en god idé att uppsöka vården och undersöka den bakomliggande orsaken till erektionsstörningarna.

Vad orsakar erektil dysfunktion?

Anledningarna till att man drabbas av impotens kan vara många, och ha såväl fysiologiska som psykologiska förklaringar. Någon gång under sin livstid kommer de flesta män att uppleva erektionsstörningar. Potensproblemen är ofta orsakade av en sjukdom, som till exempel diabetes, hormonella sjukdomar, multipel skleros (MS), hjärt- och kärlsjukdomar, ryggmärgsskador, eller Parkinsons sjukdom.

Livsstilsfaktorer som till exempel övervikt, en hög alkoholkunsumtion samt rökning kan också påverkar förmågan till erektion. Samma sak gäller för personer som inte motionerar tillräckligt mycket – de löper också en högre risk att drabbas av impotens. I takt med att man blir äldre, blir ofta den erektila funktionen nedsatt eftersom kroppens funktioner överlag tenderar att fungera sämre med åren. Den erektila dysfunktionen kan också vara en biverkning av ett läkemedel. Ibland kan orsakerna till erektionsstörningarna vara av psykologisk karaktär, som till exempel problem kopplade till relationen eller prestationsångest.

Vilka är symptomen för erektil dysfunktion?

Män som lider av erektil dysfunktion har svårigheter att uppnå och/eller bibehålla en tillräckligt kraftig och varaktig erektion för att kunna genomföra ett tillfredsställande samlag. Minskad sexdrift kan också vara ett symptom på impotens.

Hur behandlas erektil dysfunktion?

Om erektionsstörningen har psykologiska orsaker, kan man komma tillrätta med problemmet genom terapi. Olika hjälpmedel som till exempel vakuumpumpar och penisringar kan också hjälpa till att förstärka ståndet. Det mest effektiva sättet att motverka erektil dysfunktion är dock användningen av potensläkemedel. Denna typ av läkemedel har tagits fram specifikt för att avhjälpa besvär vid erektil dysfunktion.

Det finns flera olika läkemedel som kan hjälpa till med att främja den erektila funktionen. Ett av dessa är Cialis, som beroende på den bakomliggande orsaken till erektionsstörningarna kan ordineras av läkare för att motverka dessa.

Hur fungerar Cialis?

Blodflödet till penis måste öka med uppemot 25 gånger det normala flödet för att en tillräcklig erektion ska uppnås. Hos män som lider av erektil dysfunktion (impotens), vidgas ofta blodkärlen i penis inte tillräckligt mycket för att det ökade blodflödet ska kunna fylla svällkropparna med blod. Detta kan bero på att kroppens signalsystem orsakar att det ämne som vidgar blodkärlen i penis bryts ner för tidigt, vilket orsakar svårigheter med att uppnå eller behålla en varaktig och kraftig erektion.

Cialis innehåller den aktiva substansen tadalafil, som är en så kallad PDE5-hämmare. Tadalafil hämmar enzymet fosfodiesteras typ 5 (PDE5), som bryter ner cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP). Detta ämne ansvarar för att slappna av den glatta muskulaturen i svällkropparna, vilket möjliggör ett ökat blodflöde till penis. Tillsammans med sexuell stimulering, leder detta till att blodflödet till penis ökar, vilket gör att en erektion uppnås. Cialis förhindrar att cGMP-nivåerna sjunker på grund av enzymet fosfodiesteras typ 5:s nedbrytning av cGMP. Detta gör att erektionen kan vara under en längre tid, vilket innebär att den erektila funktionen ökar och patienten kan njuta av en tillfresställande sexuell aktivitet.