Tadalafil

Den aktiva ingrediensen: tadalafil

Tadalafil är en aktiv substans som också är känd som tadalafilum. Detta ämne används vid behandling av erektil dysfunktion, även kallat impotens. Det är en av de viktigaste aktörerna på området vid denna behandlingsmetod.

Enligt klassificeringen av detta läkemedel, tillhör det gruppen PDE-5-hämmare (fosfodiesteras V-hämmare). Läkemedlet intas i form av tabletter. Tadalafil är den aktiva beståndsdelen i det berömda potensmedlet Cialis. Det kännetecknas av en mycket lång verkningstid i kroppen.

Användningsområde och verkan

Den aktiva ingrediensen används för att minska befintlig erektil dysfunktion. Det leder dock inte till extra njutning. Inte heller erektion är ett resultat av intag av tadalafil. Istället skapar substansen förmågan att reagera på sexuell stimulans och därigenom uppnå erektion.

Tadalafil kännetecknas av en lång verkan på upp till tolv timmar. Effekten kan därför vara märkbar även vid samlag flera timmar efter intag.

Tadalafil används också vid behandling av benign prostatahyperplasi (BPH).

Vanligtvis utgår man från en längre tids användning och kan, om den erektila dysfunktionen kvarstår, justera doseringen av läkemedlet.

En tablett bör intas minst 30 minuter före sexuell aktivitet. Doseringen är då antingen tio eller tjugo milligram. När det gäller dosering av fem milligram Cialis, ges en större frihet vad gäller tidpunkt för den dagliga doseringen. Vid godartad förstoring av prostatan är det dagliga intaget fem milligram av den aktiva beståndsdelen.

Biverkningar

Användning av substansen tadalafil kan, men behöver inte nödvändigtvis, leda till uppkomsten av biverkningar. I princip reagerar varje enskild person individuellt på medicineringen. Huvudvärk, hjärtklappning eller matsmältningsbesvär är exempel på biverkningar som kan uppstå.

Följande biverkningar kan förekomma vid användning av tadalafil:

Vanliga biverkningar inkluderar: huvudvärk och migrän, nästäppa, värk i kroppen, ryggsmärta, rodnad i ansikte och överkropp, värmekänsla, illamående och kräkningar, halsbränna orsakad av återflöde av magsyra, uppsvälldhet och lättare diarrré, samt yrsel.

Mindre vanliga biverkningar: magont, dimsyn, smärta i ögonen, ökat tårflöde, andningssvårigheter, förändrat blodtryck, tinnitus, hjärtklappning, konjunktivit, onaturliga svettningar, blödningar i penis, blod i uring eller sperma, arytmier, näsblod, och darrningar.

Sällsynta biverkningar är: svullna ögonlock och röda ögon, ångest, maktlöshet, tryck över bröstet, ökad muskelstelhet, överkänslighet, minnesförlust, förändrade blodsockernivåer, samt långvarig och/eller smärtsam erektion.

Interaktioner

Det förekommer situationer då andra läkemedel kan interagera med tadalafil. Beroende på vilken typ av interaktion det rör sig om, kan denna ta någon av en rad olika möjliga former. Om läkemedlet tas parallellt med andra läkemedel, finns det en risk för att effekten av tadalafil förstärks.

Preparat mot svampsjukdom som innehåller till exempel ketokonazol eller itrakonazol kan orsaka denna effekt. Dessutom kan en interaktion resultera i en ökning av biverkningar, vid användning av preparat som exempelvis Ritonavir eller Cimetidin.

Även användning av alfa-adrenoceptorantagonister kan resultera i en ökad hjärtfrekvens, koagulationsrubbningar och en kraftig sänkning av blodtrycket. Därför bör man undvika att kombinera dessa läkemedel. Om du använder tadalafil bör du också undvika grapefruktjuice, eftersom ämnet annars bryts ner i kroppen. Därför skulle det antagligen kunna lindra eventuella biverkningar, men å andra sidan kan det finnas en risk att effekten av substansen försvagas vid intag av läkemedlet Rifampicin.

Kontraindikationer

Det bör noteras att det finns ett läkemedlet endast bör användas av män. Det finns också kontraindikationer, alltså olika situationer då den aktiva substancen inte bör tillämpas, till exempel vid en överkänslighet mot tadalafli.

Patienter som använder alfa-adrenoceptorantagonister, även kända som alfa-symbatolytika, bör inte heller använda läkemedlet. En kombination av dessa kan göra att den kärlvidgande effekten uteblir, samtidigt som det finns en möjlighet till kraftigt sänkt blodtryck.

Tadalafil bör inte heller användas av patienter som lider av hjärt- eller kärlsjukdomar. Dessa inkluderar hjärtarytmier, allvarlig hjärtsvikt samt instabil angina. Tadalafil bör heller inte administreras om patienten har haft en hjärtattack eller under de senaste sex månaderna har drabbats av en stroke.